Felicia Dubberke

PEDAGAJİ İSTANBUL SÜPERVİZÖRÜ VE UZMAN DANIŞMANI

Pedagoji İstanbul ekibi çalışmalarındaki uzmanlık seviyesini uluslararası şekilde ilerletmek adına ve sürekli bir ilerleme ve gelişme inancıyla sayın Felicia Dubberke dan düzenli eğitim ve Süpervizyon almaktadır. Uzm. Pedagog Hemşin Adıgüzel ve Uzm. Pedagog Felicia Dubberka aynı zamanda Almaya’da birlikte çalışmalar yürüterek NöroFizyolojik psikoloji, Çocuk ve Ergen Psikoterapisi, Aile Terapisi alanında birlikte çalışmalar yürütmekte, okul ve kurumlara eğitimler düzenlemektedir. Felicia Dubberke’nın çalışmaları, çocukların ve ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin endişelerine odaklanmakla birlikte, çocuk ve ailelerin dinamiklerine odaklanarak çözüm ve terapi önerileri üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Çocukların, ergenlerin ve ebeveynlerinin veya vasilerinin zihinsel ve duygusal sağlığını geliştirmek için pedagojik, travma pedagojik, psikotravmatolojik, iyileştirici ve terapötik yöntemler sunarak kendi merke-zinde çalışmalarını yürüten Dubberke, Psikoloji-Psikoterapi ve Pedagoji alanında bir çok kuruma eğitim vermektedir. Çalışmaları bütünsel, kaynak ve çözüm odaklıdır. Carl Rogers’a göre kişi merkezli terapötik tutuma daya-nırlar. Psikotravmatolojik danışmanlıkta Gottfried Fischer’in modeline göre çalışmakta ve çalımalarını Al-manya da sürdürmektedir.


FELİCİA DUBBERKE  

Nitelikli sosyal pedagog / sosyal hizmet uzmanı (Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Sistemik terapist / aile terapisti (DGSF)

Oyun terapisti (IEK Berlin)

Travma Pedagogu (IBAF gGmbH)

Psikotravmatoloji ve danışmanlık uzmanı (DIPT e.V.)

Çözüm odaklı danışman (Kreisel e.V.)


Eğitim:

“Ruh Hastalıkları” Prof. Bock (UKE)

“Akıl hastası ebeveynlerin çocukları”

(CHIMP’in danışmanlık yaklaşımı) Bayan Dr. Sielaff (İngiltere)

“Travma, çocuk, aile ve sosyal çevre”

(Dr. Andreas Krüger, IPKJ)

“Gebelik çatışma danışmanlığı”

(Tıp Derneği Bad Segeberg)

“Travmatize olmuş danışanlarla Gestalt odaklı çalışma”

(Anna-Maria Hansson, mezun psikolog, IBAF GmbH)

“Gölge çocuklar – kardeşim öldü, kız kardeşim artık orada değil” (Der PARITÄTISCHE)

“Kurumlarda çocuk koruma yönetimi bilgisi” (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi / Psikoterapi Üniversite Hastanesi Ulm)